turysta@carownica.pl tel. +48 41 242 42 19

Rezerwacja Online

Miejsca Kultu

SANKTUARIA

Sanktuarium Relikwii Drzewa Świętego Krzyża (Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej) to najstarsze sanktuarium na ziemiach polskich. Wraz z przyjęciem przez Polskę chrześcijaństwa w 966 roku, wzniesiono na Łysej Górze pierwszy kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Powstanie klasztoru przypisuje się Bolesławowi Chrobremu, który w 1006 roku miał sprowadzić tutaj benedyktynów. A powstanie sanktuarium związane jest z osobą św. Emeryka, królewicza węgierskiego. Przybył on za czasów Bolesława Chrobrego na grób św. Wojciecha, a zgodnie z ówczesnym zwyczajem, jako rękojmię bezpieczeństwa zabrał ze sobą w podróż mały relikwiarz z cząstką Krzyża Świętego. W czasie drogi Emeryk brał udział w polowaniu. W pogoni za jeleniem miał widzenie anioła, który prosił go, by u braci benedyktynów na Łysicy zostawił Relikwię Krzyża Świętego, co też osobiście uczynił.  Dorobek wielu wieków pobytu benedyktynów na Świętym Krzyżu kontynuują od 1936 roku do dnia dzisiejszego misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej. Oprócz klasztoru zobaczyć można unikatowe rumowiska skalne – gołoborza, pozostałości wału kultowego z ok. VIII w., Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Można również  wspiąć się na wieżę kościelną, która została udostępniona turystom we wrześniu 2014 roku – warto dla niesamowitych widoków. 
Na Łysą Górę można wejść od Huty Szklanej (8 km) i od Nowej Słupi (8 km). Czasowo zajmie nam tyle samo. Wejście od Nowej Słupi jest bardziej uciążliwie, ale szlak wiedzie przez puszczę jodłową. Od Huty Szklanej wchodzi się drogą asfaltową (można skorzystać z bryczki), również przez las. W niedzielę, w godzinach Mszy św. nie obowiązuje zakaz wjazdu – można dojechać autem pod sam klasztor.
Siedlisko Carownica – Sanktuarium Relikwii Świętego Krzyża: 8 km autem + 2 km pieszo = 10 minut autem + do 1 godziny pieszo.

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie jest najmłodszym Sanktuarium Narodowym. Zaczątkiem była niewielka kaplica wzniesiona w 1971 roku, dwupoziomowy kościół, usytuowany przy wejściu na teren Sanktuarium wybudowano w latach 1983-88. Umieszczono w nim kopię cudownego obrazu Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski z Lichenia. Wewnątrz znajdują się kaplice upamiętniające wydarzenia historyczne i wybitnych Polaków. Nad całością góruje monumentalna Golgota wznosząca się na wysokość 33 metrów. Na rozległym terenie Sanktuarium jest dom pielgrzyma, stacje Drogi Krzyżowej na nasypie, kaplice różańcowe, grota Matki Bożej z Lourdes, kapliczka "Piety", wioska dla dzieci głuchoniemych, hospicjum i domy dla osób starszych, dom dla sióstr klauzurowych i eremy. 
Siedlisko Carownica – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej, Kałków-Godów: 25 km, 30 min.

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej to Bazylika Katedralna w Kielcach. Historia kieleckiej katedry sięga II połowy XII wieku, w 1171 r. roku biskup krakowski Gedeon ufundował tu świątynię zbudowaną w stylu romańskim. Po licznych zniszczeniach, odbudowach i przebudowach prowadzonych od XIII do XIX wieku zyskała obecny wygląd wczesnobarokowej, trójnawowej bazyliki na planie krzyża, którego poprzeczne ramiona stanowią wieże z małymi bocznymi nawami. Efekty prac modernizacyjnych prowadzonych szczególnie intensywnie w latach 1726–1765 można oglądać do dzisiaj: wykonany przez krakowskich rzeźbiarzy barokowy ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona i loże biskupie. Obraz Matki Bożej Łaskawej pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku. W 1982 roku nadano kieleckiej świątyni rangę diecezjalnego sanktuarium maryjnego, a w 1991 roku Jan Paweł II założył korony na głowy Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej i Jej Syna.
Siedlisko Carownica – Bazylika Katedralna w Kielcach: 33 km, 38 min.

Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia znajduje się w Piekoszowie, niedaleko Kielc. Od 1705 roku jest tutaj czczony obraz Matki Bożej namalowany przez nowicjusza OO. Paulinów w Częstochowie. W święto Wniebowstąpienia pańskiego 21 maja 1705 roku widziano, jak obraz płakał krwawymi łzami. Wydarzenie zostało opisane przez jednego z naocznych świadków, a to niezwykłe zjawisko dało początek kultowi Matki Bożej Piekoszowskiej. 
Siedlisko Carownica – Sanktuarium Matki Miłosierdzia w Piekoszowie: 49 km, 47 min.

Kościół św. Marcina w Pacanowie stanowi Sanktuarium Jezusa Konającego. 19 sierpnia 2008 roku decyzją papieża Benedykta XVI świątynia została podniesiona do rangi Bazyliki Mniejszej. Kościół wzniesiono w latach 1109–1118. Szczególny kult krzyża poprzez nabożeństwa piątkowe rozpoczęto już w 1615 roku, kiedy to w kościele umieszczono figurę Pana Jezusa ukrzyżowanego, przeniesioną ze spalonego kościoła przyszpitalnego. 
Siedlisko Carownica – Sanktuarium Jezusa Konającego: 61 km, 58 min.

Sanktuarium błogosławionego Wincentego Kadłubka znajduje się w Jędrzejowie, gdzie w 1149 roku został wybudowany pierwszy na ziemiach polskich klasztor cysterski. Od 1218 roku wiódł w klasztorze życie zakonne Wincenty zwany Kadłubkiem, który zrezygnował z urzędu biskupa Krakowa (związany był z kancelarią księcia Kazimierza Sprawiedliwego) i przybył do Jędrzejowa. Świętość Wincentego była tak widoczna, że zwróciła uwagę jego współbraci i pozostała w pamięci wielu pokoleń. Zaraz po jego śmierci (1223) zaczęto wzywać pomocy Wincentego w różnych potrzebach duchowych i materialnych, oddawać mu kult prywatny, a powoli i kult publiczny. W 1764 roku Wincenty Kadłubek został beatyfikowany, a jego relikwie przeniesiono do specjalnie przygotowanej wnęki w nawie bocznej kościoła klasztornego.
Siedlisko Carownica – Archiopactwo Ojców Cystersów w Jędrzejowie: 84 km, 1 godzina 10 minut.

KLASZTORY

Klasztor pobernardyński na Karczówce w Kielcach do 1864 roku należał do ojców bernardynów (został rozwiązany przez władze carskie), a od 1957 roku opiekują się nim księża pallotyni. Wczesnobarokowy kościół wzniesiono w latach 1624-28 jako wotum wdzięczności za uratowanie Kielc przed epidemią cholery (Kielce liczyły wówczas 1500 mieszkańców). Sprowadzono do kościoła relikwie świętego Karola Boromeusza, później świątynię rozbudowano, a karczówkowski zespół architektoniczny powiększono o budynki klasztorne. Dziś w kościółku warto zobaczyć figurę świętej Barbary – patronki górników, wykonaną z jednej bryły galeny – rudy ołowiu wydobytej nieopodal Karczówki. Znajduje się tu również obraz przedstawiający Szwedów na Karczówce w 1655 roku.
Siedlisko Carownica – Klasztor na Karczówce: 33 km, 37 min.

Klasztor Opactwa Cystersów w Wąchocku to jedno z najlepiej zachowanych w Polsce romańskich wnętrz. Opactwo wzorowane na architekturze toskańskiej zostało wzniesione na przełomie XII i XIII wieku. Konstrukcja niezwykle urokliwych prostych sklepień i podpór wyznaczyła ówczesny standard rozwiązań architektonicznych, zaś klasztorny kapitularz z krzyżowo-żebrowym sklepieniem wspartym na czterech kolumnach jest bez wątpienia najpiękniejszym wnętrzem romańskim w Polsce. Do dziś – pomimo późniejszych przebudów – zachował się pierwotny, romański układ zespołu klasztornego, z przepięknym kapitularzem stanowiącym wyjątkowej wartości arcydzieło architektury romańskiej. Można zwiedzać: krużganki, kościół klasztorny, kapitularz, sień i karcer, fraternię (sala w której pracowali mnisi), refektarz (klasztorna jadalnia) oraz ogrody cysterskie.
Siedlisko Carownica – Klasztor Opactwa Cystersów w Wąchocku: 37 km, 41 min.

Na zespół pocysterski w Koprzywnicy składają się: kościół, skrzydło klasztoru z późnoromańskim kapitularzem oraz fragmenty dworu opackiego z ok. 1615–1620 roku. Historia tego miejsca sięga roku 1185, kiedy to do Koprzywnicy przybyli zakonnicy, którzy dzięki środkom finansowym wojewody sandomierskiego Mikołaja Bogorii i króla Kazimierza Sprawiedliwego rozpoczęli budowę kościoła pw. Panny Marii i św. Floriana. Miejsce musiało ich zauroczyć, skoro zdecydowano się na nie wbrew regule –było już zamieszkałe i położone tuż przy ruchliwych szlakach komunikacyjnych (Wiśle i drodze Kraków–Sandomierz). Wzniesiona z kamiennych ciosów romańska świątynia posiada nadbudowane z cegły gotyckie szczyty oraz dobudowaną w okresie baroku zakrystię, kaplicę, zachodnią fasadę z kruchtą i wieżę sygnaturkę. Bardzo efektownie prezentuje się sklepienie krzyżowo-żebrowe oraz gotyckie malowidła. 
Siedlisko Carownica – zespól pocysterski w Koprzywnicy: 58 km, 1 godzina 3 minuty.

KOŚCIOŁY

Budowlą, która dominuje w panoramie Bodzentyna jest dawny kościół kolegiacki pw. Wniebowzięcia NMP wzniesiony w latach 1440–1452. W bogatych wnętrzach świątyni podziwiać można tryptyk bodzentyński z początku XVI wieku autorstwa ucznia Wita Stwosza Marcina Czarnego oraz renesansowy ołtarz namalowany w 1546 roku na polecenie Zygmunta Starego dla Katedry Wawelskiej jako ołtarz główny. Ołtarz uważany jest dziś za najwspanialszy renesansowy ołtarz w Polsce, a jego wykonanie przypisuje się artystom włoskim zatrudnionym przy Kaplicy Zygmuntowskiej.
Siedlisko Carownica – Bodzentyn: 22 km, 22 min.

Kameduli zostali sprowadzeni do Rytwian w 1624 roku, wybudowano dla nich Eremus Silvae Aureae – Pustelnię Złotego Lasu. Powstał wówczas kościół pw. Zwiastowania NMP, zabudowania klasztorne i gospodarcze oraz Eremitorium – zespół domków pustelniczych. Do dziś dnia przybywający turyści podziwiać mogą kościół z barokowym wyposażeniem, Erem Tęczyńskiego oraz część budynków gospodarczych, w których mieściły się: kuchnia klasztorna, foresteria i apteka.
Siedlisko Carownica – Rytwiany: 42 km, 40 min.

Stopnica za czasów Kazimierza Wielkiego była jednym z Miast Królewskich. Do dziś w rynku stoi wybudowany w 1362 roku gotycki pokutny kościół – Stopnicka Fara – należący do serii baryczkowskiej. Murowana, z ciosów kamiennych, posiada prostokątny korpus z dwoma filarami i wieloboczne prezbiterium. Do świątyni przylegają dwie kaplice – późnogotycka i wczesnobarokowa. We wnętrzu szczególną uwagę zwraca sklepienie z zachowanymi oryginalnymi żebrami, zwornikami i wspornikami. Kościół mimo poważnych zniszczeń, jakich doznał podczas II wojny światowej zachował swój dawny, oryginalny wygląd. 
Siedlisko Carownica – Stopnica: 53 km, 48 min.

W Klimontowie znajduje się bardzo oryginalna i jedna z najpiękniejszych budowli XVII w. Barokowa kolegiata św. Józefa zbudowana w 1637 roku przez Jerzego Ossolińskiego na planie elipsy – jest najpotężniejszą budowlą w Klimontowie. W jej wnętrzu, wokół eliptycznej części centralnej biegnie obejście, do którego otwierają się przyścienne wnęki ołtarzowe. Na piętrze wokół nakrytej kopułą i ozdobioną polichromiami nawy i prezbiterium zlokalizowana jest galeria emporowa. Wewnątrz świątyni na uwagę zasługują stiuki wykonane przed 1647 rokiem przez Jana Chrzciciela Falconiego, wczesnobarokowe portale, rokokowa polichromia na ścianach i sklepieniu kruchty, chór i organy oraz cztery ołtarze. Nad Klimontowem górują klasztor i kościół pw. NMP i św. Jacka. Klasztorny zespół podominikański jest znakomitym przykładem polskiej architektury późnorenesansowej, gdzie tradycyjną gotycką bryłę ozdobiono renesansową dekoracją szczytów nawy oraz systemem sklepień kolebkowych we wnętrzu. 
Siedlisko Carownica – Klimontów: 55 km, 49 minut.

W Zawichoście powstał pierwszy w Polsce klasztor klarysek. W 1257 roku książę Bolesław Wstydliwy nadał klasztorowi miasto oraz 25 okolicznych miejscowości. Ufundowana wtedy świątynia pw. św. Jana Chrzciciela wraz z klasztorem stanowiła wiano dla jego siostry księżnej Salomei, która wstąpiła do tego zakonu. Obecnie kościół stanowi wspaniały przykład wczesnogotyckiej architektury, do którego w XVII i XVIII wieku dobudowano dwie kaplice. Godnym uwagi jest również wzniesiony w XVIII wieku w miejscu XII-wiecznej świątyni kościół Wniebowzięcia NMP, skąd roztacza się przepiękny widok na Wisłę.
Siedlisko Carownica – Zawichost: 69 km, 1 godzina 7 minut.

W Nowym Korczynie znajdują się dwa niezwykłe kościoły – nowokorczyńska Fara i dawny klasztor Franciszkanów. Fara wybudowana w XVI wieku swój obecny wygląd zawdzięcza przeprowadzonej na początku XVII wieku gruntownej przebudowie. Uwagę zwraca piękna manierystyczna fasada zachodnia, sklepienie ozdobione dekoracją stiukową oraz zachowany fragment późnogotyckiego tryptyku, przedstawiający Opłakiwanie Chrystusa. W dawnym klasztorze Franciszkanów podziwiać można gotyckie i barokowe polichromie.
Siedlisko Carownica – Nowy Korczyn: 75 km, 1 godzina 9 minut.

UE Logo