turysta@carownica.pl tel. +48 41 242 42 19

Rezerwacja Online

O rzeczach dawnych

ARCHEOLOGIA:

Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi to 4 hektary terenu, na którym znajdują się obiekty mające odzwierciedlenie w badaniach i odkryciach archeologicznych. Znajdują się tam liczne chaty, ziemianki, w jakich zamieszkiwali bądź przebywali ludzie zajmujący się wytopem żelaza w czasach prężnie działającego ośrodka metalurgicznego na terenie świętokrzyskim. Wszystkie wzniesione budowle powstały techniką, jaka stosowana była przez ówczesnego człowieka 2000 lat temu bez użycia choćby jednego gwoździa. Obszar Centrum jest połączeniem technik budownictwa stosowanych przez barbarzyńskie plemiona mieszkające na tym terenie i militarnego budownictwa rzymskiego. Nie ma na drugiej takiej osady, której rekonstrukcja realizowana była z tak ogromną determinacją i konsekwencją, doprowadzając do wiernego odtworzenia wioski nawiązującej do kultury przeworskiej z drugiej zaś strony prezentującej oblicze budownictwa pogranicza prowincji rzymskich tzw. limesu. Najwięcej „dzieje się” podczas Dymarek Świętokrzyskich (sierpień), można zobaczyć wtedy działający zakład garncarski, kowalski, tkacki i brązowniczy, jak również liczne narzędzia, stroje czy przedmioty użytku codziennego. Centrum czynne od maja do października.
Siedlisko Carownica – Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi: 8 km, 12 min.

W Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej (Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich) zlokalizowane są drewniane chatki z XII-XIV wieku, które w interaktywny sposób ukazują życie Słowian i ich pracę. Na każdym stanowisku można zapoznać się z innym rzemiosłem i wcielić się w rolę słowiańskiego rzemieślnika tj. garncarza, tkacza, kowala czy rymarza. Celem funkcjonowania Osady Średniowiecznej jest popularyzacja i upowszechnianie obrzędowości ludowej, kultury słowiańskiej i związanych z nią legend i podań ludowych, a także słowiańskich tradycji, kultury, obrzędów, zwyczajów i ich wpływu na współczesną historię i tradycje Polski.
Siedlisko Carownica – Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej: 8 km, 12 min.

Chałupa w Kakoninie to jeden z ostatnich zabytków drewnianej architektury wiejskiej w Górach Świętokrzyskich. Obiekt pochodzi z początku XIX wieku, chałupa wybudowana jest z belek jodłowych na podmurówce z polnych kamieni. Czterospadowy dach kryty jest gontem. Układ wnętrz to sień – izba – komora, zaś całkowita powierzchnia wynosi około 30 m2, z czego sporo miejsca zajmuje kuchnia z piecem chlebowym i zapieckiem. Na jej wyposażeniu znajdują się różne zabytkowe już przedmioty codziennego użytku. Izba została odtworzona na podstawie badań etnograficznych. 
Siedlisko Carownica – Chałupa Kakoninie: 13 km, 16 min. 

Krzemionki Opatowskie to kompleks kopalń, rekonstrukcja szybu i obozowiska przyszybowego oraz górniczej osady z chałupami społeczności kultur pucharów lejkowatych i amfor kulistych, gdzie znajdowały się magazyny żywności, mieszkali rzemieślnicy i zaczynali działać pierwsi kupcy. Odwiedzając opatowskie kopalnie krzemienia, ma się niepowtarzalną okazję zobaczyć miejsce niewiele zmienione od czasu, gdy przed kilku tysiącami lat wycofał się z nich ostatni neolityczny górnik. Przemierzając blisko 500-metrową podziemną trasę turystyczną można prześledzić prawie wszystkie techniki wydobywania krzemienia pasiastego i zobaczyć unikatowe na skalę światową kopalnie komorowe.
Siedlisko Carownica – Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”: 42 km, 46 min.

Pierwsze Centrum Neandertalczyka w Chęcinach to wyjątkowe miejsce, w którym zbiegają się pradawne losy człowieka z najnowszymi odkryciami współczesnej nauki (150 lat badań). Pozwala poznać swoje korzenie, a przez to zrozumieć otaczający świat. Na wystawie znajdziemy naturalnych rozmiarów replikę mamuta mierzącą 6 metrów długości i 3,5 metra wysokości, multimedialne prezentacje i filmy, repliki czaszek ludzi pierwotnych. Po wystawie oprowadzi nas audioprzewodnik, dostępna jest wersja dla dzieci. Centrum znajduje się w kopule sferycznej przy parkingu Jaskini Raj.
Siedlisko Carownica – Pierwsze Centrum Neandertalczyka: 45 km, 45 min.

ETNOGRAFIA:

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku to nowoczesny i multimedialny ośrodek mieszczący się w odnowionej zabytkowej bożnicy. Projekt opiera się na dwóch bryłach, z których jedna symbolizuje światło, czyli wspólne życie Polaków i Żydów przed wojną, a druga cień – czyli Holocaust. W czasie spaceru po muzeum zwiedzający są "atakowani" przez nowoczesne środki wyrazu, dzięki którym odtwarzane są obrazy i odgłosy przedwojennego miasteczka. Centralne miejsce zajmuje unikalna w skali świata bima ze szkła. W ośrodku znajduje się multimedialna biblioteka, a także są organizowane warsztaty edukacyjne dla uczniów. Na początku XX wieku 87% mieszkańców Chmielnika stanowili Żydzi. W ciągu zaledwie kilku godzin zniknęła na zawsze żydowska społeczność, zamordowana przez niemieckich nazistów. Każdego roku w Chmielniku odbywają się Spotkania z Kulturą Żydowską.
Siedlisko Carownica – Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”: 43 km, 44 min.

Park Etnograficzny w Tokarni jest jedną z największych placówek tego typu w kraju. Rozległy obszar pozwolił na stworzenie w skansenie odległych od siebie i wyraźnie zaakcentowanych sektorów: budownictwa małomiasteczkowego, dworsko-folwarcznego, wyżynnego i świętokrzyskiego. Jest tu przeniesiony z Rogowa nad Wisłą kościółek p.w. Matki Boskiej Pocieszenia z 1761 roku. Obok niego stoi dom organisty z Bielin, w którym umieszczono XIX-wieczny zakład krawiecki oraz równą mu wiekiem aptekę. W „sektorze dworskim” niepodzielnie króluje drobnoszlachecki, drewniany, kryty gontem dwór z Suchedniowa z 1812 roku. Na zapleczu dworu znajduje się o wiek starszy, drewniany spichlerz ze Złotej, w którym usytuowana została wystawa narzędzi rolniczych. Na terenie parku znajduje się również stanowisko do wytopu ołowiu, kapliczki oraz figury świętych, a także Wystawa Pojazdów Konnych Dworu i Wsi Kieleckiej. W skansenie w Tokarni organizowane są imprezy festynowe i folklorystyczne, związane z charakterem parku etnograficznego.
Siedlisko Carownica – Park Etnograficzny w Tokarni: 58 km, 53 min.

Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach – wioska słynie z tradycji garncarskich sięgających połowy XVI wieku, gdzie rodzinne tajniki toczenia garnków przekazywano z pokolenia na pokolenie. Działalność Chałupek, jako ośrodka garncarskiego, osiąga swój szczyt pod koniec XIX wieku, w niewielkiej wsi istniało wtedy aż 69 warsztatów garncarskich. Aby uchronić od zapomnienia tak cenny dla kultury ludowej żywy skansen, w 1988 roku podjęto decyzję o stworzeniu tu Ośrodka Tradycji Garncarstwa. Zwiedzający mogą obejrzeć wyroby gliniane, które wyrabiali lokalni mistrzowie tego rzemiosła. W Ośrodku corocznie odbywa się festyn etnograficzny. Prócz okazałych wystaw: mis, donic, wazonów, ale też durszlaków, garnków do gotowania, patelni do smażenia, niewątpliwą atrakcją jest niepowtarzalna okazja przyjrzenia się, jak powstaje wazonik czy misa oraz możliwość wypróbowania swoich sił w sztuce lepienia garnków.
Siedlisko Carownica – Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach: 45 km, 50 min.

UE Logo