turysta@carownica.pl tel. +48 41 242 42 19

Rezerwacja Online

Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA ZE STREFY WELLNESS&SPA
www.wellness4you.pl


 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, którym jest Wellness Galanty Łogródecek, firma Projekt Magdalena Walczyszyn, NIP 8652216842, siedziba: Lechów 137A, 26-004 Bieliny.
 2. Wellness Galanty Łogródecek Strefa Wellness&SPA obejmuje ogrodzony teren, na którym znajduje się Ruska bania, Gorąca beczka, Zimna beczka, Chata solna, altana, budynek recepcji, Salon SPA 1 i Salon SPA 2.
 3. Czas udostępniania strefy Wellness&SPA jest uzależniony od pory roku i dnia tygodnia. Jest możliwość wynajęcia strefy Wellness&SPA na wyłączność – na warunkach uzgodnionych indywidualnie.
 4. Rezerwacji usług w strefie Wellness&SPA można dokonać na stronie internetowej www.wellness4you.pl, telefonicznie: 606 215 028 lub w Recepcji. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji z usług strefy Wellness&SPA można skorzystać pod warunkiem dostępności miejsca.
 5. Wypełniając formularz rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z 1997 roku) przez firmę Projekt Magdalena Walczyszyn z siedzibą w Bielinach, Lechów 137 A, 26-004 Bieliny.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu, modyfikacji i usunięcia danych.
 7. Płatność za korzystanie ze strefy Wellness&SPA należy uregulować podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej lub w Recepcji.
 8. Po opłaceniu kwoty za zarezerwowane usługi, nie ma możliwości anulacji rezerwacji.
 9. Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia, prosimy przesyłać je pisemnie na adres email: turysta@carownica.pl
 10. Strój obowiązujący w strefie Wellness&SPA: Chata solna: korzystamy w ubraniu, gdyż w chacie nie ma ogrzewania; obowiązują nałożone na buty ochraniacze – dostępne nieodpłatnie; Gorąca beczka i Zimna beczka: strój kąpielowy; Ruska bania: ręcznik.
 11. Jeśli nie wynajmujemy strefy Wellness&SPA na wyłączność, ze względu na komfort współkorzystających, nie można z niej korzystać nago.
 12. Korzystający ze strefy Wellness&SPA otrzymują od personelu ręczniki, które przed opuszczeniem strefy należy zostawić w koszu na ręczniki.
 13. Przed wejściem do strefy Wellness&SPA należy zdjąć biżuterię.
 14. Przed rozpoczęciem korzystania ze strefy Wellness&SPA (za wyjątkiem korzystania tylko z Chaty solnej) należy wziąć prysznic. 
 15. Ze strefy Wellness&SPA mogą korzystać osoby powyżej 14. roku życia. Dzieci młodsze mogą z niej korzystać tylko w sytuacji wynajęcia strefy na wyłączność. Dzieci i młodzież mogą przebywać w strefie Wellness&SPA wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 
 16. Ze strefy Wellness&SPA nie mogą korzystać osoby, które mają przeciwwskazania do korzystania z tego typu rekreacji, jak również osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Personel ma prawo odmówić realizacji usługi ww. osobom. 
 17. Na terenie strefy Wellness&SPA obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, e-papierosów itp., całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających oraz całkowity zakaz spożywania posiłków i napojów, innych niż poczęstunek przygotowany przez personel. Personel ma prawo wyprosić osoby niestosujące się do ww. zasad, bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu. 
 18.  Strefa Wellness&SPA jest strefą ciszy i relaksu. Prosimy o stosowne zachowanie, aby nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku oraz o niekorzystanie z telefonów komórkowych. Personel ma prawo zwrócić uwagę i wyprosić osoby, które nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych gości. 
 19.  W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie zaprzestać korzystanie z usług i zgłosić się do personelu – właściciel oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem ze strefy Wellness&SPA. 
 20.  Należy zgłaszać wszelkie nieprawidłowości i usterki zauważone podczas korzystania ze strefy Wellness&SPA. 
 21.  Korzystając ze strefy Wellness&SPA nie należy stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i osób trzecich. 
 22. Personel oraz właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do powyższego Regulaminu. 
 23. Personel oraz właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w strefie Wellness&SPA.  
 24. Wejście do strefy Wellness&SPA jest jednoznaczne z tym, że każda z osób zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.   
 

 
Zasady korzystania z Chaty solnej
 1. Podczas jednego seansu w Chacie solnej mogą przebywać 2 osoby.
 2. Przed wejściem do Chaty solnej należy nałożyć przygotowane przez personel i dostępne nieodpłatnie ochraniacze na buty, ewentualnie skarpetki, które można nabyć w Recepcji.
 3. Po wejściu do Chaty należy ułożyć się wygodnie na leżaku, rozluźnić i poddać działaniu mikroklimatu.
 4. Temperatura w Chacie solnej jest zależna od temperatury na zewnątrz – dostępne są koce do przykrycia.
 5. Z Chaty solnej nie powinny korzystać osoby cierpiące na zaawansowane choroby nowotworowe, nadczynność tarczycy itp.
 6. Nie można wchodzić do Chaty solnej, gdy jest się mokrym, jak również nie można wchodzić w mokrym ubraniu.
 7. Nie można wchodzić do Chaty z jedzeniem i piciem.
 8. Nie należy dotykać ścian i wystroju wnętrza oraz wynosić kryształków soli.
 
Zasady korzystania z Ruskiej bani
 1. Jednorazowo w Ruskiej bani może przebywać maksymalnie 17 osób – siedząc lub leżąc na ręczniku.
 2. Przebywając w Ruskiej bani zawsze należy być okrytym ręcznikiem. Nie zaleca się korzystać z bani w stroju kąpielowym, szczególnie mokrym, m.in. ze względu na niebezpieczeństwo poparzenia ciała.
 3. Z Ruskiej bani nie powinny korzystać osoby mające kłopoty z sercem, diabetycy, osoby z nadciśnieniem tętniczym, przewlekłym zapaleniem stawów oraz kobiety w ciąży (szczególnie w I trymestrze).
 4. Nie należy korzystać z bani ani na czczo, ani z pełnym żołądkiem, zaleca się lekkostrawny posiłek na 1-1,5 godziny wcześniej.
 5. Przed wejściem do Ruskiej bani należy umyć całe ciało i wytrzeć je do sucha.
 6. Czas trwania jednego seansu nie powinien przekraczać 20–25 min. Ilość zalecanych seansów: 2–3.
 7. Po każdym seansie w Ruskiej bani należy ochłodzić ciało pod prysznicem lub w Zimnej beczce (w okresie jesienno-zimowym wskazane są klapki oraz czapka na głowę). Chłodzenie zawsze należy prowadzić od dołu ku górze.
 8. Przerwa pomiędzy seansami powinna trwać co najmniej 10 minut.
 
Zasady korzystania z Gorącej beczki
 1. Podczas jednego seansu w Gorącej beczce może przebywać maksymalnie 6 osób.
 2. Ze szczególną ostrożnością powinny z beczki korzystać osoby z dysfunkcją układu krążenia, układu oddechowego, układu neurologicznego. Nie zaleca się korzystania z beczki kobietom w ciąży.
 3. Zaleca się, aby czas trwania jednorazowego seansu nie był dłuższy niż 15–20 minut.
 4. Należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu i wychodzeniu z Gorącej beczki.
 
Zasady korzystania z Zimnej beczki
 1. W Zimnej beczce może przebywać tylko jedna osoba.
 2. W okresie jesienno-zimowym nie należy jednorazowo przebywać w Zimnej beczce dłużej niż 1–2 minuty.
 3. Należy zachować ostrożność przy wchodzeniu i wychodzeniu z Zimnej beczki.
 
Magdalena Walczyszyn


UE Logo