turysta@carownica.pl tel. +48 41 242 42 19

Rezerwacja Online

Znani Twórcy

Stefan Żeromski związany był z Kielecczyzną w sposób szczególny. Urodził się w podkieleckim Strawczynie, dzieciństwo spędził w Ciekotach, a mieszkał i uczył się w Kielcach. Ziemia świętokrzyska obecna jest niemal w całej jego twórczości – akcja wielu znanych utworów rozgrywa się w Kielcach. Opisy tutejszych krajobrazów oraz samego miasta można znaleźć w „Syzyfowych pracach”, „Dziejach grzechu”, „Ludziach bezdomnych” i „Puszczy Jodłowej”. Dziś, w dawnej szkole przygotowawczej do Seminarium Duchownego, późniejszym Męskim Gimnazjum Rządowym mieści się Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego założone w 1964 roku, w 100-lecie urodzin pisarza. Zbiory muzealne obejmują pamiątki rodzinne, przedmioty związane ze szkołą i nauką, wizerunki rodziny, przyjaciół, młodzieńczych miłości pisarza oraz pierwsze wydania utworów Żeromskiego. 
Siedlisko Carownica – Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach: 33 km, 38 min.

Witold Gombrowicz dzieciństwo i młodość spędził w Bodzechowie, niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego. Do niedawna w Bodzechowie miało tymczasową siedzibę Muzeum Witolda Gombrowicza, obecnie pamiątki oraz tradycyjnie odbywający się w czerwcu Piknik Gombrowiczowski zostały przeniesione do Ostrowca Świętokrzyskiego. Coroczne konkursy literackie, wystawy fotografii, happeningi, występy teatrów ulicznych, turnieje szachowe oraz rajd samochodów terenowych „Gombrajd” to idealna droga włączenia wiedzy o życiu i dorobku literackim w proces edukacyjny zarówno mieszkańców Ostrowca, jak i fanów jego twórczości. Miejsca związane z dzieciństwem i młodością pisarza połączone zostały zielonym szlakiem rowerowym.
Siedlisko Carownica – Ostrowiec Świętokrzyski: 37 km, 38 min.

Henryk Sienkiewicz związany był z Oblęgorkiem. Z okazji 25-lecia pracy literackiej w darze od społeczeństwa otrzymał majątek w Oblęgorku. Obecnie znajduje się w nim Muzeum Henryka Sienkiewicza, w którym możemy znaleźć jedne z najcenniejszych pamiątek: albumy, adresy, dokumenty i listy przesyłane jubilatowi w dowód uznania, podziwu i czci dla jego talentu.
Siedlisko Carownica – Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku: 47 km, 53 min.

Mikołaj Rej to pierwszy pisarz tworzący wyłącznie w języku polskim. Związany był z Nagłowicami – tam mieszkał i tworzył. Obecnie w dworze z około 1800 roku w Nagłowicach znajduje się Izba  Pamięci Mikołaja Reja. Ekspozycja przedstawia życie i dorobek pisarski, obrazuje też związki pisarza z Nagłowicami oraz znaczenie jego twórczości dla piśmiennictwa i kultury polskiej. W zabytkowym parku angielskim otaczającym dworek zachowały się sędziwe dęby pamiętające czasy pisarza.
Siedlisko Carownica – Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach: 91 km, 1 godzina 13 minut.

UE Logo